1. Nátěry střech a veškeré opravy před nátěry

 2. Opravy, čištění a nátěry okapů a žlabů

 3. Čištění oken na výškových budovách

 4. Nátěry silážních věží a veškeré související práce

 5. Čištění hal

 6. Nátěry sloupů elektrického vedení VN, NN, VVN

 7. Práce na rizikových pracovištích (čištění výtahových šachet, důlních šachtic)

 8. Rizikové kácení stromů a ořezávání větví

 9. Odstraňování rampouchů a sněhu ze střech

 10. Mytí světlíků

 11. Montáž protiholubových zábran a výstražných nálepek na prosklené plochy proti ptactvu

 12. Čištění fasád

 13. Natíraní a bourání komínů a jejich údržba

 14. Věšení a lepení reklamních ploch